Arbeidsongeschiktheid kan van korte (griep) of van langere duur (ziekenhuisopname) zijn. Hoe dan ook een vervelende situatie, zeker als u het ook merkt in uw inkomen.

Als werknemer heeft een tijdelijke arbeidsongeschiktheid geen gevolgen voor uw inkomen. Uw werkgever betaalt u de eerste twee jaar loon door. Over het algemeen het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 70%.

Als zelfstandig ondernemer is dat anders. Een ondernemer kan geen aanspraak maken op een wettelijke voorziening en zal zich voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid moeten verzekeren. Het doel van een  arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan ook om het inkomen op te vangen op het moment waarop de ondernemer niet in staat is deze door ziekte of invaliditeit zelf te verdienen.

Wie is zelfstandig ondernemer?

Zelfstandig ondernemers zijn:

  • Zelfstandigen (ZZP-ers)
  • Directeur grootaandeelhouders (DGA's)
  • Vrije beroepsbeoefenaren (bijv. Tandartsen of medisch specialisten)

Hoogte van het te verzekeren inkomen

De hoogte van het verzekerde inkomen is vaak gebaseerd op het gemiddelde inkomen van de ondernemer in de afgelopen jaren. Een verzekeraar zal dit inkomen voor niet meer dan 80% willen verzekeren. De reden hiervoor is dat er een motivatie moet blijven om in geval van arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. De verzekerde bedragen kunnen indien gewenst jaarlijks geïndexeerd worden net als de eventuele uitkeringen.

Advies

Het risico van arbeidsongeschiktheid doet zich helaas vaker voor dan gedacht. Het gaat hierbij niet alleen om grote ongelukken waardoor men levenslangs (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, maar juist om de simpelere dingen. Denk bijvoorbeeld aan een armbreuk waardoor een tandarts geen behandelingen meer kan uitvoeren, of een gescheurde knieband bij het sporten waardoor een aannemer zijn klussen niet meer kan afmaken. 

Het is dus van groot belang om goed in te schatten wat de (financiële) gevolgen zijn van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, dit doen onze deskundige adviseurs graag samen met u, zodat wij u de beste oplossing kunnen aandragen.