Naast het emotionele aspect heeft een echtscheiding ook grote financiële gevolgen.

Er zullen niet alleen afspraken gemaakt moeten worden over het verdelen van de inboedel, ook zullen zaken als pensioen, de eigen woning, de hypotheek, spaargelden en alimentatie goed besproken moeten worden.

Deze onderwerpen zijn allemaal zeer complex en zeker in een tijd waarin andere emoties ook een rol spelen is het vaak lastig om hier goede beslissingen over te nemen. Daarom is het goed als u kunt vertrouwen op een deskundig advies van BorghHave. Binnen ons kantoor is ruime ervaring aanwezig op het gebied van advisering bij echtscheiding, conform de eisen die het Register Echtscheidings Planner hier aan stelt.

Samen of alleen

Steeds vaker zien wij dat een advies over de financiële gevolgen van een echtscheiding niet aan één van beide partners wordt gegeven, maar dat beide partners bij ons komen om de gevolgen te bespreken. Beiden kunnen zo de gevolgen goed overzien en hierover afspraken maken, die vervolgens worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Vooraf

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook voor de financiële gevolgen van een echtscheiding. Het is verstandig om een aantal zaken voor of tijdens het huwelijk goed te regelen. Denk bijvoorbeeld aan een erfenis waarvan u niet wil dat deze bij een eventuele echtscheiding gedeeld moet worden met uw partner. Wij inventariseren in een adviesgesprek daarom altijd uw totale persoonlijke situatie, zodat wij ook het scenario van echtscheiding in onze advisering mee kunnen nemen. Zo kunt u bouwen op een deskundig advies.