Hypotheekrenten zijn er in veel vormen, van een vaste rente tot een rente met een renteplafond.

Hieronder treft u een overzicht aan van de beschikbare rentevormen.

Variabele hypotheekrente

Een variabele hypotheekrente (1 tot 3 maanden vast) verandert mee met de rente op de geldmarkt. Hierdoor kunnen uw hypotheeklasten maandelijks of per drie maanden wijzigen (hoger of lager worden). Een variabele rente kan op elk gewenst moment omgezet worden naar vaste rente met een looptijd van bijvoorbeeld 5 of 10 jaar.

Korte hypotheekrente (1 t/m 5 jaar vast)

Bij de korte rentevastperiode wordt de rente in de gekozen periode niet gewijzigd. Hierdoor zijn uw hypotheeklasten gedurende de rentevastperiode gelijk. De rente is wat hoger dan de variabele rente, maar het hebben van lage vaste lasten wordt als een groot voordeel ervaren.

Middellange hypotheekrente (6 t/m 10 jaar vast)

Gedurende een redelijk lange periode staat de rente en daarmee uw hypotheeklasten vast. Met een middellange rente kiest u voor meer zekerheid.

Lange hypotheekrente (10 jaar en langer)

Bij de lange rentevast periode kiest u voor zekerheid. In die lange periode kunnen de maandelijkse lasten niet meer wijzigen. Een lange hypotheekrente is interessant op het moment dat de rente historisch gezien laag staat. Daardoor kunt u profiteren van langdurige zekerheid tegen lage lasten.

Margerente

Bij een hypotheek met margerente, ook wel bandbreedte of rentedemper genoemd, wordt de variabele rente (6-maands euribor + vaste opslag + vaste dempingspremie) pas gewijzigd op het moment dat een bepaalde afgesproken bandbreedte wordt overschreden. De bandbreedtes kunnen zijn:

  • Contractperiode 5 jaar vast - Bandbreedte 1%, 2% en 3%
  • Contractperiode 10 jaar vast - Bandbreedte 2% en 3%
  • Contractperiode 15 jaar vast - Bandbreedte 3%

Voorbeeld

U heeft gekozen voor een contractperiode van 10 jaar met een bandbreedt van 3% en een hypotheekrente van 5%. Zolang de variabele rente, gedurende 10 jaar, zich begeeft tussen de 2% en de 8% wijzigt de rente niet. Stel dat de variabele rente stijgt naar 8,5% dan gaat u 5,5% rente betalen. Daalt de rente weer binnen de bandbreedte van 2% en 8% dan betaalt u weer 5% rente.

Middelrente

Het te betalen rentepercentage wordt jaarlijks op de herzieningsdatum aangepast. Jaarlijks wordt de dan geldende rente opgeteld bij de 9 voorafgaande jaren. Daarna wordt dit getal gedeeld door 10 (jaar). Bij het afsluiten van de hypotheek wordt de huidige rente 10 jaar meegeteld.

Voorbeeld

Rente Te betalen rente
Jaar 1: 5% (5,0x10):10 = 5%
Jaar 2: 6%  (5,0x9+6):10 = 5,1%
Jaar 3: 5,5% (5,0x8+6+5,5):10 = 5,15%

Plafondrente (5 of 10 jaar)

De te betalen rente bestaat uit een variabele rente plus een opslag. De te betalen rente zal tijdens de looptijd niet boven het tevoren vastgestelde plafond uitkomen. De plafondrente is dus een maximale rente die enerzijds de voordelen biedt van de variabele rente en anderzijds de zekerheid van de maximale vaste rente. Bij rentedalingen profiteert u van het variabele karakter en bij rentestijgingen heeft u de zekerheid dat u nooit meer betaalt dan het van te voren vastgestelde plafond.

Rentemix

De rentemix bestaat uit een mix van een korte, middellange en lange rente. Het doel van de rentemix is om rentevoordeel te behalen. Er zijn naast de 1 jaar rentevast periode twee andere rentevast periodes. Op verschillende tijdstippen loopt een deel af. Elke bank stelt haar eigen rentemix samen met als doel te profiteren van de korte rente en om het renterisico te beperken.

Zoals u kunt lezen is er veel mogelijk. Een juiste keus van rentevorm kan u veel geld besparen. Onze erkende hypotheekadviseurs helpen u graag bij het maken van de juiste keus.