Een levensverzekering kan voor nabestaanden uitkomst bieden als er na een overlijden een inkomen wegvalt. Maar wat is dan een verstandige oplossing? Een eenmalige kapitaalsuitkering of een maandelijkse rente? Wij bieden meerwaarde bij het beantwoorden van deze vraag. We hebben de voor- en nadelen op een rij gezet.

BOX 3: KAPITAALVERZEKERING

Stel, uw wilt een overlijdensrisicoverzekering omdat het nabestaandenpensioen niet toereikend is. Of omdat de partner niet in aanmerking komt voor een ANW-uitkering. U vraagt om een fiscaal vrije kapitaalverzekering.

Het belangrijkste voordeel:

  • Flexibiliteit; uw nabestaanden kunnen de uitkering naar eigen inzicht besteden.

Er zijn ook mogelijke nadelen:

  • Genoeg discipline bij de nabestaanden? Heeft de partner de discipline om het uitgekeerde kapitaal te gebruiken voor een maandelijkse aanvulling op het gezinsinkomen, of besteedt deze het geld in korte tijd aan andere zaken?
  • Onzekerheid bij omzetten naar een periodieke uitkering. Als de nabestaanden het eenmalige bedrag willen omzetten in een periodieke uitkering, is de hoogte daarvan onzeker. Stel dat het doelvermogen was gebaseerd op 4% interest, terwijl de bank nu nog maar 2% biedt. Dat kan vervelende gevolgen hebben.
  • De erfbelasting kan nadelig zijn. Als de klant in gemeenschap van goederen getrouwd is, kan de helft van de uitkering onder de successiewet vallen. Dit is afhankelijk van de fiscale vrijstelling.

BOX 3: RENTEVERZEKERING

Afhankelijk van de situatie kan het verstandig zijn om te kiezen voor een renteverzekering (box 3). De nabestaanden ontvangen dan een vast (maandelijks) bedrag.  

Voordelen:

  • Zekerheid van een vast bedrag per maand.
  • Eenvoud; er valt een maandelijks inkomen weg en dat wordt maandelijks weer aangevuld.
  • De voordelen van deze verzekering zijn een vaste rente (onafhankelijk van de marktrente) en een andere erfbelasting. Dit laatste komt omdat men uitgaat van de waarde in het economisch verkeer.
  • Flexibiliteit; op een bepaald tijdstip kan de hoogte van de uitkering worden aangepast. Bijvoorbeeld de uitkering verhogen wanneer het jongste kind 18 jaar wordt.  

BOX 1: FISCALE CLAUSULERING

Bij lijfrente of fiscaal pensioen is er sprake van een fiscaal geclausuleerde verzekering. Na het overlijden van de verzekerde moet er altijd een nabestaandenrente aangekocht worden. Hier is het belangrijk om de voor- en nadelen aan de klant voor te leggen:

  • Omdat de uitkering belast is, is er een hoger doelvermogen of hogere rente nodig. Dus betaalt de klant meer premie. Weegt dit op tegen de belastingaftrek van de premie?
  • De fiscale regels beperken de mogelijkheden ten aanzien van de verzekerde bedragen.