Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering voor ondernemers die een uitkering doet in geval van ziekte of invaliditeit. Het doel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het inkomen op te vangen op het moment waarop de ondernemer niet in staat is deze door ziekte of invaliditeit zelf te verdienen.

Voor wie?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers. Zelfstandig ondernemers zijn:

  • Zelfstandigen (ZZP-ers)
  • Directeur grootaandeelhouders (DGA's)
  • Vrije beroepsbeoefenaren (bijv. Tandartsen of medisch specialisten)

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Sinds 2004, na het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ), hebben ondernemers geen enkel recht op een uitkering vanuit de overheid bij arbeidsongeschiktheid.

Welk inkomen verzekeren?

De hoogte van de verzekerde bedragen zal een ondernemer normaal gesproken baseren op zijn/haar inkomen. Een verzekeraar zal niet meer dan 80% van het inkomen willen verzekeren. De reden hiervoor is dat er een motivatie moet blijven om in geval van arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. De verzekerde bedragen kunnen indien gewenst jaarlijks geïndexeerd worden net als de eventuele uitkeringen.

Eigen risico en eindleeftijd

Eigen risico is de periode waarin u geen uitkering zult ontvangen in geval van arbeidsongeschiktheid. Hoe langer de gekozen eigen risico periode hoe lager de premie. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenspositie van de ondernemer kan gekozen worden voor een eigen risico termijn van 14 dagen tot en met 12 maanden.

De eindleeftijd van de verzekering is over het algemeen 65 jaar, maar dit zal in de toekomst aangepast gaan worden naar 67 jaar. Voor risicovolle beroepen zal vaak een lagere eindleeftijd gelden.

Arbeidsongeschiktheidscriteria

Eén van de belangrijkste keuzes die u moet maken bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is op basis van welk arbeidsongeschiktheidscriterium u beoordeelt wilt worden in geval van arbeidsongeschiktheid.

Er kan gekozen worden uit de onderstaande criteria

  • Gangbare arbeid: bij beoordeling naar gangbare arbeid wordt rekening gehouden met algemeen geaccepteerde arbeid. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het beroep, opleidingsniveau en werkervaring.
  • Passende arbeid: bij beoordeling naar passende arbeid wordt rekening gehouden met het beroep, de opleiding en werkervaring.
  • Beroepsarbeidsongeschiktheid: er is sprake van arbeidsongeschiktheid wanneer het eigen beroep niet meer uitgeoefend kan worden.

Gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid geldt doorgaans beroepsarbeidsongeschiktheid als criterium. Vanaf het tweede jaar geldt vaak passende arbeid. Voor de meeste beroepen is het mogelijk ook na het eerste jaar beroepsarbeidsongeschiktheid te verzekeren.

Advies

Een goed advies is van groot belang, het gaat immers om uw inkomen. 

Laat u daarom adviseren door onze deskundige adviseurs.