Banksparen is een vorm van sparen, waarbij het spaarbedrag op een geblokkeerde rekening bij een bank wordt gestort: de bankspaarrekening. Het spaarsaldo is pas na een bepaalde tijd en voor een beperkt aantal doelen op te nemen.

Bij banksparen maakt de spaarder gebruik van een belastingvoordeel als het spaarbedrag gebruikt wordt voor:

  • aflossing van de hypotheek
  • aanvulling van een pensioentekort (bancaire lijfrente)

Aflossing hypotheek

Een woningbezitter kan zijn/haar hypotheek aflossen met banksparen dat dezelfde faciliteiten heeft als een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Een KEW is een levensverzekering die, onder bepaalde voorwaarden, niet belast is in box 3. Het spaarbedrag mag alleen worden gebruikt om de eigenwoningschuld af te lossen. De voorwaarden voor banksparen zijn gelijk aan de kapitaalverzekering eigen woning.

Aanvulling op pensioen (bancaire lijfrente)

Een bancaire lijfrente is de bankspaarvariant van het zelf fiscaal gefaciliteerd sparen voor de oudedag en daarmee een alternatief voor de lijfrenteverzekering. Banken bieden speciale rekeningen aan voor de bancaire lijfrente, aparte voor de opbouwfase en voor de uitkeringsfase.

Advies

Door de vele producten die de verschillende banken aanbieden is het vaak lastig te beoordelen welke rekening voor u het meest geschikt is. Daarnaast is een advies over het gebruik maken van een bankspaar mogelijkheid van belang, wegen bijvoorbeeld de lagere kosten voor de rekening voor een bancaire lijfrente op tegen het mogelijke fiscale voordeel van een lijfrenteverzekering? Wij adviseren u graag.