Een levensverzekering is een verzekering die uitkeert bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum of juist bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum. Ook is een mengvorm mogelijk, er wordt dan zowel uitgekeerd bij in leven zijn als bij eerder overlijden, dit noemt men een gemengde verzekering.

Redenen om een levensverzekering af te sluiten

  • Schuldaflossing (hypotheek of lening)
  • Voorziening voor de nabestaanden (aanvullend pensioen)
  • Sparen voor de oude dag (aanvulling pensioen / AOW)
  • Sparen voor toekomstige lasten (studie kinderen)

Soorten levensverzekeringen

  • Kapitaalverzekering bij leven (keert uit bij in leven zijn op de einddatum)
  • Kapitaalverzekering bij overlijden (keert uit bij overlijden voor de einddatum)
  • Kapitaalverzekering bij leven en bij overlijden (gemengde verzekering, keert altijd uit)

Fiscaliteit

Bij een levensverzekering krijgt u te maken met een aantal fiscale maatregelen. Bij een verzekering bij overlijden is het erfrecht en daarmee het successierecht van belang. Bij een verzekering met een uitkering bij leven krijgt u mogelijk te maken met de inkomstenbelasting. Deze invloed van de fiscus kan effect hebben op de wijze waarop de verzekering wordt afgesloten, maar ook op de hoogte van het verzekerde kapitaal. Laat u daarom altijd goed en volledig adviseren.

Advies

Een goed advies over een af te sluiten levensverzekering is van belang. Niet alleen wilt u zeker zijn dat de verzekering aansluit bij uw behoeften, wensen en de fiscale maatregelen, ook wilt u het beste product tegen de laagst mogelijke premie. Maak daarom gebruik van onze onafhankelijke expertise. Wij inventariseren uw persoonlijke situatie en vergelijken diverse verzekeraars, dit kan u veel geld besparen.