Definitie lijfrente "Lijfrente is het van het in leven zijn van één of meer personen afhankelijke recht op een periodieke uitkering in geld." 

Een lijfrenteverzekering bestaat uit twee verzekeringsonderdelen, één voor de kapitaalsopbouw en één voor de uitkeringenfase. Een lijfrenteverzekering kan tegen premiebetaling worden afgesloten of door middel van een eenmalige premie (koopsom).  

Met het ingelegde geld (de premie) wordt gespaard of belegd door de verzekeringsmaatschappij of bank, op die manier bouwt u een lijfrentekapitaal op. Met het opgebouwde kapitaal dient u op de einddatum een periodieke lijfrente-uitkering aan te kopen. Een lijfrenteverzekering is dan ook bedoelt als aanvullende (tijdelijke) oudedagsvoorziening.

Fiscale aspecten

Sinds 2009 valt een lijfrenteverzekering in box 1 of box 3. 

Als de lijfrenteovereenkomst in box 1 valt hoeft over het opgebouwde kapitaal geen vermogensrendementsheffing betaald te worden. De premies zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie tot een bepaalt maximum aftrekbaar, de uitkeringen zijn te zijner tijd belast.

Vormen lijfrenteverzekering:

  • Oudedagslijfrente: lijfrente waarvan de termijnen toekomen aan de belastingplichtige. De uitkeringen gaan uiterlijk in, in het jaar waarin hij/zij de leeftijd van 70 jaar bereikt en de termijnen eindigen bij zijn/haar overlijden.
  • Tijdelijke oudedagslijfrente: lijfrente waarvan de termijnen toekomen aan de belastingplichtige. Minimale looptijd is vijf jaar. De uitkeringen gaan niet eerder in dan in het jaar waarin u de leeftijd van 65 jaar bereikt en eindigen uiterlijk in het jaar waarin u de leeftijd van 70 jaar bereikt. Let op! het jaarlijkse uitkeringsbedrag is gemaximaliseerd. 
  • Nabestaandenlijfrente: lijfrente waarvan de termijnen toekomen aan uw nabestaanden. De uitkeringen gaan in op het overlijden van de verzekerde.

Aan een oudedagslijfrente wordt vaak een nabestaandenlijfrente gekoppeld, die ‘gekoppelde’ lijfrente bedraagt meestal 70% van de oorspronkelijke lijfrente. Met een tijdelijke oudedagslijfrente kan het inkomen tijdelijk aangevuld worden, bijvoorbeeld omdat er voor een bepaalde periode nog hypotheek betaald moet worden.

Advies

Een lijfrenteverzekering kan een prima oplossing zijn om een voorziening op te bouwen voor uw oude dag of als aanvulling op uw pensioenvoorziening(en). Gezien de complexe fiscale regels omtrent verzekeringsvormen en de aftrekbaarheid van de premie is een deskundig advies noodzakelijk. Wij adviseren u graag over de meest ideale oplossing in uw situatie en berekenen hoeveel premie u fiscaal kunt aftrekken.