Financiële planning is het inzichtelijk maken van uw totale financiële situatie.

Een goed financieel plan geeft inzicht van uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie. Hierdoor is het makkelijker om toekomstige uitgaven, zoals de aanschaf van een nieuwe auto of studiekosten van de kinderen, te plannen. Omdat in een goed financieel plan ook uw inkomen bij pensionering in kaart wordt gebracht, heeft u ook inzicht in een eventueel pensioentekort.

Bij een financiële planning komen de onderstaande zaken aan de orde:

  • Inkomen
  • Vermogen (spaartegoed, beleggingen, bezittingen)
  • Schulden / financieringen (hypotheek, lening)
  • Persoonlijke situatie
  • Uw wensen en behoeften
  • Verzekeringen
  • Pensioen
  • Sociale zekerheid
  • Belasting
  • Erfrecht

Met een goed financieel plan kunt u de juiste maatregelen treffen om uw financiële doelstellingen te halen.

Advies

Een financieel plan is niet iets dat in een uur wordt opgesteld, een uitgebreide inventarisatie van uw situatie, uw wensen en doelstellingen is noodzakelijk. Daarnaast is goede kennis van onder andere sociale wetgeving, belastingen, pensioen en erfrecht noodzakelijk. Kennis waarvan u op aan kunt bij BorghHave.

Wij zijn u dan ook graag van dienst, zodat wij samen met u kunnen zorgen voor een onbezorgde financiële toekomst.