financiele-planning-borghhave

Uit elkaar gaan

Uit elkaar gaan

Bij een scheiding komt er veel op u af. Naast het emotionele aspect verandert er ook van alles op financieel, fiscaal en juridisch gebied. Ook op het gebied van de hypotheek verandert er veel. Blijft u samen in de woning wonen of is er sprake van uitkoop? Wat is er financieel mogelijk? 

Deze onderwerpen zijn allemaal zeer complex en zeker in een tijd waarin andere emoties een rol spelen is het vaak lastig om hier goede beslissingen over te nemen. 

Daarom is het goed als u kunt vertrouwen op een deskundig advies van BorghHave. Binnen ons kantoor is ruime ervaring aanwezig op het gebied van advisering bij scheiding conform de eisen die het Register Echtscheidingsplanner hier aan stelt.

 

Voor de hypotheek heeft u 2 opties:

Optie 1: Partner uitkopen
Blijft een van u in het koophuis wonen? Dan kunt u na de scheiding de volledige hypotheek overnemen door uw ex-partner uit te kopen. Daarmee komt de hypotheek na de scheiding op één naam te staan. Dat heeft wel wat voeten in de aarde. Belangrijk is vooral hoeveel uw woning waard is en hoeveel de hypotheekschuld op dit moment bedraagt. Is er bijvoorbeeld sprake van overwaarde of van een restschuld?

De volgende belangrijke vraag is of het voor u (of uw partner) financieel haalbaar is om in de woning te blijven. Soms is hiervoor extra hypotheek nodig om bijvoorbeeld de overwaarde aan de vertrekkende partner te betalen.

Optie 2: Woning verkopen
Als u beide eigenaar bent van de woning en geen van u de ander wilt uitkopen, kan de woning worden verkocht. Met de verkoopopbrengst lost u de hypotheek in de meeste gevallen boetevrij af. Eventuele overwaarde (of onderwaarde) wordt tussen u verdeeld. Het is belangrijk om de verkoop zorgvuldig te regelen, zodat u beiden een eerlijk deel van de opbrengst ontvangen. Heeft de woning overwaarde, dan wordt deze tussen u verdeeld. Heeft de woning restschuld, dan draait u hier allebei voor op.

Scheiden, waar moet u op letten?

Echtscheidingsconvenant
De afspraken tussen u en uw ex-partner worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Vaak doet een mediator, notaris of advocaat dit. In deze overeenkomst staan alle gemaakte afspraken over de scheiding zwart op wit. Het gaat dan bijvoorbeeld over afspraken rondom uw kinderen, wie in de woning blijft wonen en pensioenverevening. Na het ondertekenen van het echtscheidingsconvenant maakt de rechtbank de scheiding officieel en schrijft u de scheiding in bij de gemeente. 

Pensioenverevening
Bij een scheiding kan sprake zijn van pensioenverevening. Dit houdt in dat u soms een deel van uw pensioen moet afstaan aan uw partner of dat u recht hebt op een deel van het pensioen van uw partner. Als u getrouwd was, een geregistreerd partnerschap had of als partner bij elkaar aangemeld stonden bij het pensioenfonds, dan is wettelijk geregeld dat u het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioen moeten delen. Dit geldt natuurlijk niet als u hierover bij de huwelijkse voorwaarden afwijkende afspraken hebt gemaakt.

Verzekeringen
Voor de gezamenlijke woning had u waarschijnlijk ook gezamenlijke verzekeringen. Zodra u uit elkaar gaat, zal u ieder afzonderlijk eigen verzekeringen moeten afsluiten. Hiervoor zult u diverse verzekeringen opnieuw moeten afsluiten (zoals een inboedelverzekering) of wellicht kunt u bepaalde verzekeringen wijzigen (bijvoorbeeld de autoverzekering als u geen auto meer hebt).


Bent u benieuwd wat uw mogelijkheden zijn voor een hypotheek bij een scheiding? Onze ervaring is dat hypotheekadvies bij een scheiding vooral een kwestie is van maatwerk. Wij kijken graag met u mee.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Financieel Adviseur Ruud helpt u graag verder.